Kendi Ruhumuzu Ararken (Prizma -9) Yenilenme Cehdi (Kırık Testi -12) Sonsuz Nur -1 Yaşatma İdeali (Kırık Testi -11) Fethullah Gülen Hocaefendi'nin Fıkhını Anlamak
Birkaç asırdan beri tamamen üslûbunu yitirmiş şu dünyada herkes bir şeyin peşinde; biz de kendi ruhumuzu arıyoruz. Bu aramayı devam ettirebilirsek, kendimiz olarak dirileceğimiz günlerin çok yakın olduğunu söyleyebiliriz.. Kendini yenileme, devamlı var olabilmenin ilk şartı ve en mühim esasıdır. Sırası geldikçe kendini yenileyemeyenler, güçlü de olsalar, er geç tükenip gitmeye mahkûmdurlar. Her şey, kendini yenileyerek canlı kalır ve varlığını sürdürür; yenileme durunca da canı çekilmiş ceset gibi, çürümeye, hebâ olup dağılmaya terk edilmiş olur... Yıllardan beri binlerce defa yer değiştirenler; yer değiştirip kendilerine tutunacak bir dal arayanlar; o sistemden bu sisteme, o ekolden öbür ekole koşuşup duranlar, bütün bu çırpınıp durmaların fiyasko ile neticelendiğini görüyor ve şimdiye kadar hiç fiyasko görmemiş Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem) mektebine koşuyorlar... Bugün bizim meseleler üstü en büyük meselemiz; millet fertlerinin ruhunda yeniden bir kere daha yaşatma arzusunu tutuşturarak, onunla idealleri arasına girmiş bulunan bütün yabancı mülâhazaları ayıkladıktan sonra onun durgunlaşmış gibi görünen enerjisini harekete geçirip, iyi bir motivasyon ve disiplinli bir faaliyetle onu bir kere daha tarihî mefkûresine doğru yürütmektir.... Fıkıh, İslam toplumunun dünya kültür mirasına sunduğu en önemli değerdir. Dünya hukuk tarihinde değişik toplumların kendilerine özgü kanun ve hukuk sistemleri olmuştur. Fakat ne tarihin sayfaları arasına sıkışmış bu kanunlar ve hukuk sistemleri ne de çağımızın değişik kanunnameleri,...
Fasıldan Fasıla Serisinin beşincisi olan Fikir Atlası, Muhterem M. Fethullah Gülen Hocaefendi'nin değişik zaman ve zeminlerde yaptığı konuşmalarının derlendiği, zengin içerikli, fikir yelpazesi çok geniş bir eserdir.
Kendini yenileme, devamlı var olabilmenin ilk şartı ve en mühim esasıdır. Sırası geldikçe kendini yenileyemeyenler, güçlü de olsalar, er geç tükenip gitmeye mahkûmdurlar. Her şey, kendini yenileyerek canlı kalır ve varlığını
Sonsuz Nur 1-2 (Kampanyalı)
M. Fethullah GÜLEN
Eğer beşeriyet O’nu tanısaydı, O’nun için mecnun olur, yollara düşerdi; ruhları O’nun yâd-ı cemîli sarınca burnunun direği sızlar ...
Kendi Ruhumuzu Ararken (Prizma-9)
M. Fethullah GÜLEN
Birkaç asırdan beri tamamen üslûbunu yitirmiş şu dünyada herkes bir şeyin peşinde; biz de kendi ruhumuzu arıyoruz. Bu aramayı devam ettireb...
Yenilenme Cehdi - Ciltli
M. Fethullah GÜLEN
Kendini yenileme, devamlı var olabilmenin ilk şartı ve en mühim esasıdır. Sırası geldikçe kendini yenileyemeyenler, güçlü de olsalar, er g...
Efendimiz'in Tebliğ Metodu
M. Fethullah GÜLEN
Tebliğ: Peygamberlerin yaratılış gayesi, bizim için vazife… Peki; Tebliğ insanı hangi vasıfları taşımalı Tebliğ ve irşad arasında ne ...
Bir Medeniyet Tasavvuru Çerçevesinde Fethullah Gülen ve Edebiyat
Ali Osman DÖNMEZ
Çok cepheli bir şahsiyet olan M. Fethullah Gülen Hocaefendi, kadîm bir medeniyetin değerleri ve ‘bir gelecek tasavvuru’ çerçevesinde, ‘ç...
Yenilenme Cehdi
M. Fethullah GÜLEN
Kendini yenileme, devamlı var olabilmenin ilk şartı ve en mühim esasıdır. Sırası geldikçe kendini yenileyemeyenler, güçlü de olsalar, er g...
Kendini yenileme, devamlı var olabilmenin ilk şartı ve en mühim esasıdır. Sırası geldikçe kendini yenileyemeyenler, güçlü de olsalar, er geç tükenip gitmeye mahkûmdurlar. Her şey, kend
Krokinin tamamı için tıklayın
Bize Ulaşın 0216 522 11 44